โรงเรียนอู่ทิพย์

  ที่อยู่   70/4  ม.6  ต.บางเมืองใหม่  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  10270
  โทรศัพท์   02-384-3551 , 083-965-9559 
  Facebook   โรงเรียนอู่ทิพย์
 

 

แผนที่โรงเรียนอู่ทิพย์