เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่  

โรงเรียนอู่ทิพย์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นอนุบาล1 -  ประถมศึกษาปีที่6
ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม - กลางเดือนมีนาคม ของทุกปี

บรรยากาศโรงเรียน 

บรรยากาศโรงเรียนอู่ทิพย์ คลิกที่นี่