ภาพชุด : กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองรร.อู่ทิพย์

โรงเรียนอู่ทิพย์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล  อนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2556