ภาพชุด : กิจกรรมไหว้ครู 2556

โรงเรียนอู่ทิพย์จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่  20 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา  นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมพิธีโดยแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครูซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศอันทราบซึ้ง