ภาพชุด : กิจกรรมสุนทรภู่

 โรงเรียนอู่ทิพย์จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2556 นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการแสดงต่าง ๆ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับท่านสุนทรภู่  และยาเสพติดจัดโดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรของโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์มาให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดอีกด้วย