ภาพชุด : กิจกรรมการละเล่นเด็กไทยเมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2556

กิจกรรมการละเล่นเด็กไทยเมื่อวันศุกร์ที่  26  กรกฎาคม  2556 ที่ผ่านมา เด็ก ๆ สนุกสนาน และมีความสุขกับการละเล่นแบบไทยๆ  แต่งกายด้วยชุดไทยสวยงามน่ารักเหมาะสมกับวัย