ภาพชุด : กิจกรรมเกษตรกรน้อย เป็นโครงการตลอดปีการศึก 2556

กิจกรรมเกษตรกรน้อยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นโครงการตลอดปีการศึกษา 2556 ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ  เกษตรกรน้อยให้นักเรียนปลูกผักจากวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ  เช่น ยางรถยนต์  กระเช้าของขวัญ  ขวดน้ำ  ถุงปุ๋ย  กะลา ฯลฯ  นักเรียนได้เรียนรู้การปลูกผัก  การดูแลรักษา  การเจริญเติบโตของผัก  และการเก็บผลผลิต