ภาพชุด : กิจกรรมไหว้ครู

โรงเรียนอู่ทิพย์จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่  19 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา  นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่มพิธีโดยแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครูซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศอันทราบซึ้ง