ภาพชุด : กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และวันเข้าพรรษาเมื่อวันที่  9  กรกฎาคม  2557  ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  และผู้ปกครองร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน  9  รูป  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ไปถวายเทียนพรรษา  ณ  วัดบางปิ้ง