ภาพชุด : กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ

 กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557