ภาพชุด : วันไหว้ครูโรงเรียนอู่ทิพย์

วันไหว้ครูโรงเรียนอุ่ทิพย์ 2558