ภาพชุด : กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้าโรงเรียนอู่ทิพย์

กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้าโรงเรียนอู่ทิพย์