ภาพชุด : กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนอู่ทิพย์ ปี 59

กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนอู่ทิพย์ ปี 59โรงเรียนอู่ทิพย์