ภาพชุด : นิทรรศการรอบรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

นิทรรศการรอบรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย โรงเรียนอู่ทิพย์