ภาพชุด : กิจกรรมทำบุญปีใหม่ ถวายองค์พระราชา

กิจกรรมทำบุญปีใหม่ ถวายองค์พระราชา โรงเรียนอู่ทิพย์