ภาพชุด : กิจกรรมหนูน้อยท่องโลกกว้าง

กิจกรรมหนูน้อยท่องโลกกว้าง โรงเรียนอู่ทิพย์