ภาพชุด : กิจกรรม SUMMER 2560

กิจกรรม SUMMER 2560 โรงเรียนอู่ทิพย์