ภาพชุด : กิจกรรมวันแม่ 2560

กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอู่ทิพย์