ภาพชุด : กิจกรรมวันไหว้ครู 2560

กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนอู่ทิพย์