ภาพชุด : กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนอู่ทิพย์