ภาพชุด : กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2560

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2560 โรงเรียนอู่ทิพย์