วันมหาธีรราชเจ้า
ทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ บ้านครูธานี
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
ภาพกิจกรรม summer
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้ายยาเสพติด
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี
uthip fub fair #3
เปิดโลกนิทาน