ภาพกิจกรรม summer
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้ายยาเสพติด
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี
uthip fub fair #3
เปิดโลกนิทาน