โรงเรียนอู่ทิพย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล เมื่อปี พ.ศ. 2533 และต่อมาขยายชั้นเรียนในระดับชั้นประถม ศึกษา โรงเรียนอู่ทิพย์ มาจาก อู่ แปลว่า เปล ,ที่นอนของเด็ก ทิพย์ แปลว่า สรวงสวรรค์ เปรียบเสมือนกับ โรงเรียนของเราที่เป็นบ้าน เป็นที่อยู่ที่ให้ความสุข ความรัก และความอบอุ่น แก่นักเรียนทุกคน  อ่านต่อ ...

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่  

 โรงเรียนอู่ทิพย์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล -  ประถมศึกษา  ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม - กลางเดือนมีนาคม ของทุกปี

บรรยากาศโรงเรียน 

บรรยากาศโรงเรียนอู่ทิพย์ คลิกที่นี่