กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้าโรงเรียนอู่ทิพย์
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติโรงเรียนอู่ทิพย์
กิจกรรมวันเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนอู่ทิพย์
กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนอู่ทิพย์
วันสุนทรภู่โรงเรียนอู่ทิพย์
ปฐมนิเทศโรงเรียนอู่ทิพย์
วันไหว้ครูโรงเรียนอู่ทิพย์