กิจกรรมหนูน้อยท่องโลกกว้าง
กิจกรรมเปิดโลกนิทาน
กิจกรรมสัปดาห์วันครู
กิจกรรมทำบุญปีใหม่ ถวายองค์พระราชา
นิทรรศการรอบรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนอู่ทิพย์ ปี 59