บรรยากาศในโรงเรียนอู่ทิพย์
ใต้ร่มมหาวชิราบารมี
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2560
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมวันไหว้ครู 2560
กิจกรรมวันแม่ 2560
กิจกรรม SUMMER 2560