ภาพกิจกรรมการละเล่นเด็กไทยโรงเรียนอู่ทิพย์
ภาพกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนอู่ทิพย์
ภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนอู่ทิพย์
ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนอู่ทิพย์
กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง
กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ
กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
กิจกรรมกีฬาสี
กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
กิจกรรมไหว้ครู