กิจกรรมกีฬาสี
กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556
กิจกรรมเกษตรกรน้อย เป็นโครงการตลอดปีการศึก 2556
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556
กิจกรรมการละเล่นเด็กไทยเมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2556
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และวันเข้าพรรษา 9 กรกฎาคม 2556
กิจกรรมสุนทรภู่
กิจกรรมไหว้ครู 2556
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองรร.อู่ทิพย์